رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت تردد در محور کندوان مسیر جنوب به شمال را دارای ترافیک پرحجم و به صورت مقطعی سنگین اعلام کرد. محسن هاشمی در گفتگو با  مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان با بیان اینکه در محور کندوان مسیر جنوب به شمال محدوده پل زنگوله تا سیاه بیشه تردد به […]

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت تردد در محور کندوان مسیر جنوب به شمال را دارای ترافیک پرحجم و به صورت مقطعی سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با  مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان با بیان اینکه در محور کندوان مسیر جنوب به شمال محدوده پل زنگوله تا سیاه بیشه تردد به صورت پرحجم و مقطعی نیمه سنگین است، افزود: تردد در دیگر محورها از جمله هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین محور فرعی لاسم – ارجمند به دلیل عدم ایمنی تا اطلاع بعدی مسدود است.


ترافیک در محور کندوان پرحجم است