کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: کاهش دما به ویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: کاهش دما به ویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.


تداوم کاهش دمای هوای البرز