مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران از تداوم رگبار و رعد و برق همچنین وزش باد شدید خبر داد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران از تداوم رگبار و رعد و برق همچنین وزش باد شدید خبر داد.


تداوم وزش باد شدید و رگبار در تهران