در صحن مجلس مطرح شد؛ تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد که با تخلف سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع اشتغال‌زایی، بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محسن زنگنه در […]

در صحن مجلس مطرح شد؛

تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی

تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی

در جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد که با تخلف سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع اشتغال‌زایی، بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره، گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متأسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.


تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی