بانک آینده در راستای عمل به مسئولیت‌اجتماعی خود و با هدف تحقق آرمان‌های بانکداری اسلامی تا به‌امروز با تأمین اعتباری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال، به بیش از ۶۴ هزار نفر از جوانان کشور، وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

بانک آینده در راستای عمل به مسئولیت‌اجتماعی خود و با هدف تحقق آرمان‌های بانکداری اسلامی تا به‌امروز با تأمین اعتباری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال، به بیش از ۶۴ هزار نفر از جوانان کشور، وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.


تحقق ۹۶ درصدی تسهیلات تکلیفی وام قرض‌الحسنه ازدواج بانک آینده