کنعانی: تحریم صداوسیما استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکاست سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحریم صدا و سیما⁩ و پرس تی وی⁩ استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط دولت آمریکاست که علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل پایان ندارد. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود […]

کنعانی:

تحریم صداوسیما استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکاست

تحریم صداوسیما استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکاست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحریم صدا و سیما⁩ و پرس تی وی⁩ استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط دولت آمریکاست که علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل پایان ندارد.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تحریم صدا و سیما⁩ و پرس تی وی⁩ به منظور ممانعت از رسیدن رأی و نظر ایران⁩ به جهانیان، استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران و باز گذاشتن دست و دهان شبکه‌ها و رسانه‌های تروریستی برای شرارت آفرینی علیه ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: تحریم صدا و سیما⁩ و پرس تی وی⁩ استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط دولت آمریکاست. جنایات آمریکا علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل پایان ندارد.


تحریم صداوسیما استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط آمریکاست