چگونه یک رستوران می تواند در همه رسانه های داخلی و خارجی،‌ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها،‌ مطبوعات و خبرگزاری ها و حتی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور،‌ تبلیغ مجانی داشته باشد؟ فقط با پلمب به دلیل بی حجابی.

چگونه یک رستوران می تواند در همه رسانه های داخلی و خارجی،‌ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها،‌ مطبوعات و خبرگزاری ها و حتی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور،‌ تبلیغ مجانی داشته باشد؟ فقط با پلمب به دلیل بی حجابی.


تبلیغات مجانی با پلمب بی حجابی