یک شهروند خمینی شهری با ابتکار جالب خود خودرو پژو آردی خود را به خودرویی عجیب شبیه به ماشین بتمن تبدیل کرد.

یک شهروند خمینی شهری با ابتکار جالب خود خودرو پژو آردی خود را به خودرویی عجیب شبیه به ماشین بتمن تبدیل کرد.


تبدیل یک پژو آردی به خودروی بتمن توسط شهروند خوش‌ذوق خمینی‌ شهری (عکس)