عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: ساماندهی زندگی مردم، توجه به وضعیت معیشتی، موضوع حجاب و نیز بصیرت افزایی از مهم‌ترین تاکیدات نشست امروز بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: ساماندهی زندگی مردم، توجه به وضعیت معیشتی، موضوع حجاب و نیز بصیرت افزایی از مهم‌ترین تاکیدات نشست امروز بود.


تاکید مجلس خبرگان رهبری بر ساماندهی زندگی و توجه به معیشت مردم