🗣 سید حسن خمینی در افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع): ◀️ بچه شیعه ها باید دانشمندان تراز اول جهان باشند. ◀️ امروز «علم» قدرت اول جهان است و اگر سابقا قدرت به شمشیر بود، امروز به علم است. ◀️ باید کاری کنیم دیگران لیست نوبل را هرچه نگاه می کنند بگویند این شیعه […]

🗣 سید حسن خمینی در افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع):

◀️ بچه شیعه ها باید دانشمندان تراز اول جهان باشند.

◀️ امروز «علم» قدرت اول جهان است و اگر سابقا قدرت به شمشیر بود، امروز به علم است.

◀️ باید کاری کنیم دیگران لیست نوبل را هرچه نگاه می کنند بگویند این شیعه مرتضی علی(ع) است؛ شیعه بالاتر از این تبلیغ نمی خواهد.