وی ادامه داد: الان باید تکلیف این خودرو‌ها مشخص شود که بر چه مبنایی توزیع شده است. دریافت کنندگان نیز مشخص نیستند. الان باید این مطالبه به وجود بیاید که این ماشین‌ها برای چه چیزی داده شده است؟ به هیات رئیسه هم گفته شده است که این وضعیت را مشخص کنند، اما گفتند پاسخی نداریم، مثل همه چیز‌های دیگر…

وی ادامه داد: الان باید تکلیف این خودرو‌ها مشخص شود که بر چه مبنایی توزیع شده است. دریافت کنندگان نیز مشخص نیستند. الان باید این مطالبه به وجود بیاید که این ماشین‌ها برای چه چیزی داده شده است؟ به هیات رئیسه هم گفته شده است که این وضعیت را مشخص کنند، اما گفتند پاسخی نداریم، مثل همه چیز‌های دیگر…


بیگی نماینده مجلس:‌ ۷۰ خودروی شاسی بلند برای نمایندگان  چه ارتباطی با استیضاح وزیر صمت دارد؟