عکس چهره‌های مشهور همیشه در صفحات اول رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند تا مخاطبان همه‌ی جهان آنها را ببینند. اما در این میان چه کسی، کدام زوج‌های مشهور بیشترین عکس را دارند؟

عکس چهره‌های مشهور همیشه در صفحات اول رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند تا مخاطبان همه‌ی جهان آنها را ببینند. اما در این میان چه کسی، کدام زوج‌های مشهور بیشترین عکس را دارند؟


بیشترین عکس را چه کسانی در جهان دارند؟ رئیس جمهورهای آمریکا بالاتر از جنیفر لوپز و ریحانا !