بیانیه وزارت خارجه ایران در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مصداق «اقدام تروریستی» است که به نحوی سازمان‌یافته‌ توسط این کشور طراحی و عملیاتی شده است. دریافت ۲۴ MB

بیانیه وزارت خارجه ایران در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی

بیانیه وزارت خارجه ایران در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مصداق «اقدام تروریستی» است که به نحوی سازمان‌یافته‌ توسط این کشور طراحی و عملیاتی شده است.

دریافت ۲۴ MB


بیانیه وزارت خارجه ایران در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی