بیانیه وزارت اطلاعات پیرامون حوادث مربوط به مدارس: ماده سمی در کار نبود اما عوامل دیگر شناسایی شدند

Print Friendly, PDF & Email

در بدو مأموریت، چهار مجهول پیشِ روی افسران اطلاعاتی این وزارت‌خانه قرار گرفت: چیستی موادی که موجب بدحالی دانش‌آموزان شده‌اند؛ عواملِ انسانی یا فنیِ اقدامات؛ شبکه‌ای که توانایی اقدام در گستره‌ای وسیع را دارا باشد؛ در غیر موارد ذکر شده، چه علل و عوامل دیگری موجب رویدادهای مورد بحث شده‌اند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا