وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای، اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل مربوط به حوادث مدارس را تبیین کرد.

وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای، اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل مربوط به حوادث مدارس را تبیین کرد.


بیانیه وزارت اطلاعات پیرامون حوادث در مدارس/ ماده سمی در کار نبود، اما عوامل دیگر شناسایی شدند