به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد مندرج در بیانیه وزارت خانه‌های خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در خصوص موشک فتاح ۲ را گمراه کننده، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و دارای اهداف و انگیزه‌های خاص سیاسی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر پایان کلیه محدودیت‌های موشکی جمهوری […]


به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد مندرج در بیانیه وزارت خانه‌های خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در خصوص موشک فتاح ۲ را گمراه کننده، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و دارای اهداف و انگیزه‌های خاص سیاسی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر پایان کلیه محدودیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در سطح شورای امنیت از ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲، ادعاهای مطروحه در بیانیه سه کشور اروپایی را غیرقابل قبول و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست.

کنعانی تصریح کرد: توسعه و تقویت توانمندی متعارف موشکی جمهوری اسلامی ایران با هدف بازدارندگی و براساس نیازهای دفاعی کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اتهام‌زنی بی‌پایه برخی طرف‌ها، تأثیری بر حقوق و اقدامات مشروع جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی ندارد.

کنعانی به سه کشور اروپایی توصیه کرد از طرح ادعاهایی که هیچ کمکی به تعاملات ایران و اروپا نمی‌کند، پرهیز کنند.