هشت صبح: کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه امروز شنبه در بیانیه ای مشترک مدعی شدند که مواضع اخیر جمهوری اسلامی تردیدهای جدی را در مورد قصد این کشور در خصوص بازگشت به توافق هسته ای بوجود آورده است. به گزارش شبکه الجزیره، تروئیکای اروپایی در تازه ترین موضع گیری ضد ایرانی خود ادعاهای بی اساس […]

هشت صبح: کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه امروز شنبه در بیانیه ای مشترک مدعی شدند که مواضع اخیر جمهوری اسلامی تردیدهای جدی را در مورد قصد این کشور در خصوص بازگشت به توافق هسته ای بوجود آورده است.

به گزارش شبکه الجزیره، تروئیکای اروپایی در تازه ترین موضع گیری ضد ایرانی خود ادعاهای بی اساس را علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی مطرح کردند.

کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه امروز شنبه در بیانیه ای مشترک مدعی شدند که مواضع اخیر جمهوری اسلامی تردیدهای جدی را در مورد قصد این کشور در خصوص بازگشت به توافق هسته ای بوجود آورده است.

تروئیکای اروپایی صرف نظر از بدعهدهای مکرر خود در قبال تعهدات مندرج در برجام این ادعا را مطرح کردند که مواضع اخیر ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی ندارد.

در بیانیه تروئیکایی اروپا همچنین ادعا شده است: متن نهایی اروپا در مورد بازگشت به توافق هسته ای ایران در برگیرنده حداکثر انعطاف پذیری بود. با این حال متاسفانه ایران ترجیح داد از این فرصت دیپلماتیک مهم استفاده نکند و به توسعه برنامه هسته ای خود ادامه دهد.

در بیانیه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه ادعا می شود که با نزدیک شدن به توافق (بر سر احیای برجام)، ایران بار دیگر موضوعات جداگانه‌ای را در رابطه با تعهدات بین‌المللی خود باز کرده است.

ادعاهای سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که این کشورها در سالهای اخیر نه تنها به تعهدات خود ذیل برجام پایبند نبوده بلکه در قبال پیمان شکنی دولت پیشین آمریکا در خصوص برجام موضع سکوت و انفعال را در پیش گرفتند.


خیز ضدایرانی اروپا علیه ایران