بوشهر، مقصد بعدی سفرهای استانی رئیس جمهور بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: احتمالاً سفر استانی بعدی رئیس‌جمهور نیز به استان بوشهر باشد و در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود. دریافت ۴ MB

بوشهر، مقصد بعدی سفرهای استانی رئیس جمهور

بوشهر، مقصد بعدی سفرهای استانی رئیس جمهور

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: احتمالاً سفر استانی بعدی رئیس‌جمهور نیز به استان بوشهر باشد و در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.

دریافت ۴ MB


بوشهر، مقصد بعدی سفرهای استانی رئیس جمهور