بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس که سال گذشته در پی‌رسوایی پارتی‌گیت از مقام خود کناره‌گیری کرد، دیروز (جمعه) از نمایندگی پارلمان نیز استعفا داد و به این ترتیب با رویای بازگشت به قدرت خداحافظی کرد.

بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس که سال گذشته در پی‌رسوایی پارتی‌گیت از مقام خود کناره‌گیری کرد، دیروز (جمعه) از نمایندگی پارلمان نیز استعفا داد و به این ترتیب با رویای بازگشت به قدرت خداحافظی کرد.


بوریس جانسون از نمایندگی پارلمان استعفا کرد