جوسپ بورل روز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر افزود که در گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان بر لزوم تداوم همکاری‌های ایران و آژانس تاکید کرده است.

جوسپ بورل روز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر افزود که در گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان بر لزوم تداوم همکاری‌های ایران و آژانس تاکید کرده است.


بورل: همکاری ایران و آژانس اتمی شتاب گرفته است