معاون وزیر امور خارجه: به نظرم اقتصاد اول دنیا چین است مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در چین گفت: معتقدم چین اقتصاد اول دنیا را دارد و اینکه می‌گویند آمریکاست، به نظرم دولت آمریکا در حال چاپ پول است. دریافت ۹ MB

معاون وزیر امور خارجه:

به نظرم اقتصاد اول دنیا چین است

به نظرم اقتصاد اول دنیا چین است

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در چین گفت: معتقدم چین اقتصاد اول دنیا را دارد و اینکه می‌گویند آمریکاست، به نظرم دولت آمریکا در حال چاپ پول است.

دریافت ۹ MB


به نظرم اقتصاد اول دنیا چین است