ترکیه جمعه شب از احتمال برگزاری دیدار وزیر امورخارجه این کشور به همراه همتایان ایرانی، روسی و سوری خود اوایل ماه می آینده ( اواخر اردیبهشت ) در مسکو خبر داد.

ترکیه جمعه شب از احتمال برگزاری دیدار وزیر امورخارجه این کشور به همراه همتایان ایرانی، روسی و سوری خود اوایل ماه می آینده ( اواخر اردیبهشت ) در مسکو خبر داد.


به زودی؛ نشست وزرای خارجه ایران، ترکیه و سوریه