وزیر صمت: به دنبال صادرات محصولاتی هستیم که مارا قدرتمند کند فاطمی امین، وزیر صمت گفت: به دنبال صادرات محصولاتی هستیم که مارا قدرتمند کند، محصولاتی که کشورهای دیگر قدرت صادرات آنها را نداشته باشد. دریافت ۷ MB

وزیر صمت:

به دنبال صادرات محصولاتی هستیم که مارا قدرتمند کند

به دنبال صادرات محصولاتی هستیم که مارا قدرتمند کند

فاطمی امین، وزیر صمت گفت: به دنبال صادرات محصولاتی هستیم که مارا قدرتمند کند، محصولاتی که کشورهای دیگر قدرت صادرات آنها را نداشته باشد.

دریافت ۷ MB