به بهانه این که خواستم یک مصاحبه از آتیلا بگیرم و به ستاره هم زنگ زدم و … برخی دیگر هم مکالمات یا چت‌های شخصی خود با ستاره پسیانی و … را عمومی کردند و در قالب دلسوزی یا … گفتند که ستاره اینجوری گفته و …

به بهانه این که خواستم یک مصاحبه از آتیلا بگیرم و به ستاره هم زنگ زدم و … برخی دیگر هم مکالمات یا چت‌های شخصی خود با ستاره پسیانی و … را عمومی کردند و در قالب دلسوزی یا … گفتند که ستاره اینجوری گفته و …


به خواست آتیلا پسیانی و خانواده‌اش احترام بگذاریم ؛ تمام کنیم این چی بود؟ چی شدها را ؟ و …