بهتاج: چاره‌ای جز اعتراض به داوری نداریم/ بازیکنان از ترس اخطار نمی‌توانستند بازی کنند