«یوآو گالانت» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در لفاظی ضد ایرانی جدید خود پنجشنبه (چهارم مه) مدعی شد ایران مواد شکافت‌پذیر کافی برای پنج بمب اتمی را جمع‌آوری کرده است. او در حین سفر خود به آتن، در گفت‌وگو با وزیر دفاع یونان مدعی شد: اشتباه نکنید–ایران با یک بمب راضی نخواهد شد. ایران تاکنون مواد غنی‌شده تا ۲۰ و ۶۰ درصد را برای پنج بمب به دست آورده است. وی در ادامه این ادعاها گفت: پیشرفت ایران و غنی‌سازی تا ۹۰ درصد اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود که می‌تواند منطقه را شعله‌ور کند. گالانت در بخش دیگری از ادعاهایش گفت: اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد به تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی در سوریه ادامه دهد.

«یوآو گالانت» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در لفاظی ضد ایرانی جدید خود پنجشنبه (چهارم مه) مدعی شد ایران مواد شکافت‌پذیر کافی برای پنج بمب اتمی را جمع‌آوری کرده است. او در حین سفر خود به آتن، در گفت‌وگو با وزیر دفاع یونان مدعی شد: اشتباه نکنید–ایران با یک بمب راضی نخواهد شد. ایران تاکنون مواد غنی‌شده تا ۲۰ و ۶۰ درصد را برای پنج بمب به دست آورده است. وی در ادامه این ادعاها گفت: پیشرفت ایران و غنی‌سازی تا ۹۰ درصد اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود که می‌تواند منطقه را شعله‌ور کند. گالانت در بخش دیگری از ادعاهایش گفت: اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد به تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی در سوریه ادامه دهد.


بهادری جهرمی: دولت در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند/اسرائیل: ایران برای پنج بمب هسته‌ای اورانیوم کافی دارد