تصویری مربوط به سال‌های اول انقلاب. گروهی از رجال سیاسی به همراه حسین شاه‌حسینی رییس وقت سازمان تربیت بدنی، به بازدید زورخانه‌ای در تهران رفته و با جمعی از باستانی‌کاران عکسی به یادگار گرفته‌اند. در این عکس چهره‌هایی چون داریوش فروهر، هاشم صباغیان، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق طباطبایی و مصطفی میرسلیم دیده می‌شوند./ تاریخ ایرانی

تصویری مربوط به سال‌های اول انقلاب. گروهی از رجال سیاسی به همراه حسین شاه‌حسینی رییس وقت سازمان تربیت بدنی، به بازدید زورخانه‌ای در تهران رفته و با جمعی از باستانی‌کاران عکسی به یادگار گرفته‌اند. در این عکس چهره‌هایی چون داریوش فروهر، هاشم صباغیان، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق طباطبایی و مصطفی میرسلیم دیده می‌شوند./ تاریخ ایرانی


بنی‌صدر و میرسلیم در «زورخانه» (عکس)