در صحن مجلس؛ بند مربوط به تخلفات انتخاباتی به کمیسیون شوراها ارجاع شد بند مربوط به نحوه مواجهه با ارتکاب تخلفات انتخاباتی و سازوکار رسیدگی به آن در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) […]

در صحن مجلس؛

بند مربوط به تخلفات انتخاباتی به کمیسیون شوراها ارجاع شد

بند مربوط به تخلفات انتخاباتی به کمیسیون شوراها ارجاع شد

بند مربوط به نحوه مواجهه با ارتکاب تخلفات انتخاباتی و سازوکار رسیدگی به آن در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ۱۱ این طرح به کمیسیون مذکور جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این ماده، گفت: در جلسه بررسی این طرح ماده ۱۰ به دلیل بحثی که در صحن پیش آمد و تصویب و حذف آن رأی نیاورد، به کمیسیون ارجاع شد. با بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد ماده ۱۱ نیز کاملاً با ماده ۱۰ مرتبط است که این ماده را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهیم، چرا که هر تغییراتی که در ماده ۱۰ صورت گیرد، بی شک در ماده ۱۱ نیز تأثیرگذار خواهد بود.

در این ماده آمده بود، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- در صورت ارتکاب تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند. هیئت‌های یادشده مکلف‌اند پس از قطعی شدن احکام، مراتب را به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام نمایند. تخلفات معتمدان غیرکارمند عضو هیئت‌های اجرایی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری مربوط رسیدگی می‌شود.


بند مربوط به تخلفات انتخاباتی به کمیسیون شوراها ارجاع شد