آزمون‌های بسیار سخت و دشواری که البته همه دانش آموختگان مهندسی عمران قادر به شرکت در آن نیستند و داوطلبان آن باید حتماً دارای مدرک کارشناسی ارشد و پروانه پایه یک نظام مهندسی باشند و نیز در آزمون اخذ شده نمره بالای ۶۰ بگیرند.

آزمون‌های بسیار سخت و دشواری که البته همه دانش آموختگان مهندسی عمران قادر به شرکت در آن نیستند و داوطلبان آن باید حتماً دارای مدرک کارشناسی ارشد و پروانه پایه یک نظام مهندسی باشند و نیز در آزمون اخذ شده نمره بالای ۶۰ بگیرند.


بلاتکلیفی پذیرفته شدگان دو آزمون فوق تخصصی وزارت راه و شهرسازی / علت کارشکنی برای اعطای صلاحیت حرفه‌ای به مهندسان عمران چیست؟