رئیس جمهور سوریه در دیدار فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه گفت: رها شدن از قید مبادله و معامله با دلار آمریکا ضروری است.

رئیس جمهور سوریه در دیدار فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه گفت: رها شدن از قید مبادله و معامله با دلار آمریکا ضروری است.


بشار اسد: رها شدن از قید مبادله با دلار ضروری است