رهبر انقلاب: بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است رهبر انقلاب فرمودند: حضور بسیج در جنگ انصافا گره‌گشا و کارآمد بود. آزمون بسیج در جنگ، آزمون باشکوهی بود. شان بسیج از یک سازمان نظامی بالاتر است. بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است. دریافت ۱۳ MB

رهبر انقلاب:

بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است

بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است

رهبر انقلاب فرمودند: حضور بسیج در جنگ انصافا گره‌گشا و کارآمد بود. آزمون بسیج در جنگ، آزمون باشکوهی بود. شان بسیج از یک سازمان نظامی بالاتر است. بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است.

دریافت ۱۳ MB


بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است