شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین تاکید کرد: ملت به خوبی می‌دانند که بسیج جان فدای آن‌هاست و برای امنیت ایران اسلامی خون خود را هدیه می‌کند.

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین تاکید کرد: ملت به خوبی می‌دانند که بسیج جان فدای آن‌هاست و برای امنیت ایران اسلامی خون خود را هدیه می‌کند.


بسیج برای امنیت ایران اسلامی خون خود را هدیه می‌کند