در وزارت امور خارجه انجام شد؛ برگزاری میزگرد «شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری» صبح امروز میزگرد تخصصی شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی شهید سلیمانی و مبارزه […]

در وزارت امور خارجه انجام شد؛

برگزاری میزگرد «شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری»

برگزاری میزگرد «شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری»

صبح امروز میزگرد تخصصی شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا صبح امروز (شنبه ۱۰ دی ماه) با حضور عباسعلی کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور سردار سلیمانی، ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق، محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه و مسعود اسدالهی کارشناس مسائل بین الملل در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.


برگزاری میزگرد «شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری»