با حضور وزرای نفت و نیرو صورت گرفت؛ برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها دقایقی پیش، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها با حضور وزرای نفت و نیرو آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور جواد اوجی وزیر […]

با حضور وزرای نفت و نیرو صورت گرفت؛

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها

دقایقی پیش، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها با حضور وزرای نفت و نیرو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور جواد اوجی وزیر نفت و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو آغاز شد.

قرار است در این نشست مسائل و وضعیت کشور در حوزه انرژی و موضوع تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.


برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها