این وکیل موقعیت شناس، طی دوره مسوولیت خود با حضور رسانه‌ای پررنگ، به شهرت زیادی رسید هرچند بین خود استقلالی ها هم چندان محبوب نیست.

این وکیل موقعیت شناس، طی دوره مسوولیت خود با حضور رسانه‌ای پررنگ، به شهرت زیادی رسید هرچند بین خود استقلالی ها هم چندان محبوب نیست.


برکناری جمعی معاونین استقلال؛ عزل سخنگوی جنجالی