اراک- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با تشریح برنامه‌های هفته کودک در این استان مرکزی، گفت: جشنواره شعر «بر بال امنیت» در این هفته برگزار می‌شود….

اراک- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با تشریح برنامه‌های هفته کودک در این استان مرکزی، گفت: جشنواره شعر «بر بال امنیت» در این هفته برگزار می‌شود.


برنامه‌های هفته کودک در استان مرکزی/برگزاری جشنواره«بر بال امنیت»