وزیر دفاع آلمان گفت که برلین در مورد امکان تامین جنگنده‌های غربی برای اوکراین ظرف دو هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزیر دفاع آلمان گفت که برلین در مورد امکان تامین جنگنده‌های غربی برای اوکراین ظرف دو هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد کرد.


برلین: درباره ارسال جنگنده‌های غربی به اوکراین تصمیم‌گیری خواهیم کرد