بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه غیرعلنی مجلس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه توضیحاتی به نمایندگان درباره مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی […]

بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه غیرعلنی مجلس

بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه توضیحاتی به نمایندگان درباره مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت داد.


بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه غیرعلنی مجلس