در حال برگزاری است؛ بررسی مسائل روز کشور در جلسه غیرعلنی مجلس جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مسائل روز کشور در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۸ صبح امروز جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. مسائل داخلی مجلس شورای […]

در حال برگزاری است؛

بررسی مسائل روز کشور در جلسه غیرعلنی مجلس

بررسی مسائل روز کشور در جلسه غیرعلنی مجلس

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مسائل روز کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۸ صبح امروز جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.

مسائل داخلی مجلس شورای اسلامی و موضوعات جاری کشور در این جلسه در حال بررسی است و نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند.