با اعلام دستورکار هفتگی جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

با اعلام دستورکار هفتگی جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.


بررسی تقاضای استیضاح وزیر صمت دستور کار مجلس