برداشت ازگیل ژاپنی یا انبوه در بیش از ۱۴۰ هکتار از باغ‌های گیلان آغاز شد.

برداشت ازگیل ژاپنی یا انبوه در بیش از ۱۴۰ هکتار از باغ‌های گیلان آغاز شد.


برداشت ازگیل ژاپنی یا انبوه در گیلان