تهران- ایرنا- سرمربی تیم ملی والیبال گفت: از قبل پیش‌بینی می‌کردیم اوضاع دشوار خواهد بود و به دنبال آن باید فشارهایی را تحمل کنیم ولی به…

تهران- ایرنا- سرمربی تیم ملی والیبال گفت: از قبل پیش‌بینی می‌کردیم اوضاع دشوار خواهد بود و به دنبال آن باید فشارهایی را تحمل کنیم ولی به…


باید به مصاف تیمی برویم که ۳ طلای المپیک دارد/ پیش‌بینی می‌کردیم اوضاع دشوار خواهد بود