حسینی در تذکر شفاهی: باید برنامه مشخصی برای کنترل قیمت ارز اعلام شود نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برنامه واضحی برای کنترل قیمت ارز اعلام و مشخص شود قیمت ارز چه زمانی کنترل می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در تذکری […]

حسینی در تذکر شفاهی:

باید برنامه مشخصی برای کنترل قیمت ارز اعلام شود

باید برنامه مشخصی برای کنترل قیمت ارز اعلام شود

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برنامه واضحی برای کنترل قیمت ارز اعلام و مشخص شود قیمت ارز چه زمانی کنترل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: امروز مجلس میزبان معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود تا پیرامون قیمت ارز بحث و بررسی صورت گیرد.

وی بیان کرد: در نهایت ما به نتیجه مشخص نرسیدیم و سوال آن است که کمیته هماهنگی بین مجلس و دولت برای کنترل قیمت ارز قرار است چه زمانی تشکیل شود؟

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت ارز به رشد رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. باید یک برنامه مشخص و واضحی برای کنترل قیمت ارز اعلام و مشخص شود قیمت ارز چه زمانی کنترل می‌شود.


باید برنامه مشخصی برای کنترل قیمت ارز اعلام شود