ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، شنبه شب به وقت محلی نتوانست ذوق‌زدگی و خوشحالی خود را از تداوم ناآرامی‌ها و آشوب‌ها پنهان کند. رئیس جمهور دموکرات آمریکا در جمع خبرنگاران در سفر به ایالت اورگان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حوادث شنبه شب در زندان […]

ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، شنبه شب به وقت محلی نتوانست ذوق‌زدگی و خوشحالی خود را از تداوم ناآرامی‌ها و آشوب‌ها پنهان کند.

رئیس جمهور دموکرات آمریکا در جمع خبرنگاران در سفر به ایالت اورگان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حوادث شنبه شب در زندان اوین ایران، ذوق زدگی خود را از ادامه ناآرامی‌ها در خیابان‌های ایران بیان کرد.

رئیس جمهور سالخورده آمریکا که این روزها در حلقه عده‌ای از تندروها و مخالفان قرار گرفته تا او را وادار به موضعگیری‌های پی در پی درباره ناآرامی‌ها در ایران و علیه جمهوری اسلامی ایران به رغم شعارهای دولتش مبنی بر دیپلماسی در قبال تهران کنند، با حمایت از برهم زنندگان نظم عمومی مدعی شد: شما نمی‌توانید جز احترام زیاد برای مردمی که در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کنند، قائل شوید.

بایدن با حمایت از آشوب‌ها ادعا کرد: باید اعتراف کنم از شجاعت مردم و زنانی که به خیابان‌ها آمده‌اند، شگفت‌ زده شده‌ام.

رئیس جمهور دموکرات آمریکا که این روزها پایگاه سیاسی و محبوبیت خود و حزب متبوعش در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره در پایین‌ترین حد ممکن در برابر حزب رقیب جمهوریخواه قرار دارد، همزمان با ارسال پیام و دست و پا زدن برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تحریم‌های جدید حقوق بشری را اعمال کرده بلکه با ادعای تسهیل ابزارهای مدرن دسترسی بیشتر ایرانیان به جریان آزاد اطلاعات؛ در پی تحقق بخشیدن به همان اهدافی است که واشنگتن بیش از چهار دهه است، همه راه‌های سنتی را در این زمینه آزموده است.

رئیس‌ جمهور آمریکا جمعه شب به وقت محلی نیز در سخنانی با حمایت از تداوم ناآرامی‌ها در ایران ادعا کرد: ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی می‌ایستیم.

بایدن بار دیگر با دخالت آشکار در امور داخلی کشورمان گفت: ایران باید به خشونت علیه شهروندانش که از حقوق اساسی خود استفاده می‌کنند، پایان دهد.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مرگ “مهسا امینی” مدعی شد: آنچه در ایران بیدار شده، مرا متحیر کرده و فکر نمی‌کنم تا مدت زمان طولانی ساکت شود.

دولتمردان آمریکایی که سالها است تحت لوای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در همه امور کشورهای غیرهمسو با خود مداخله می‌کنند، چشمان خود را بر روی موارد متعدد جنایت و نقض حقوق بشر متحدان و همپیمانان بسته‌اند. آنها با داعیه دفاع از حقوق ایرانیان به ویژه زنان؛ سوار بر موج احساسات جوانان ایرانی شده‌اند تا شاید از یک موضوع داخلی راهی برای تحقق اهداف پنهان خود بیابند.

جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا ۱۱ مهرماه در نخستین موضعگیری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، گام در همان راهی نهاد که باراک اوباما رئیس جمهور اسبق دموکرات آمریکا در حوادث سال ۱۳۸۸ نهاده بود.


ذوق زدگی بایدن از آشوب در ایران