جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آستانه برگزار پنجمین «کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی» در لاهه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده آماده تکمیل روند نابودی سلاح‌های شیمیایی خود تا پاییز ۲۰۲۳ است.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آستانه برگزار پنجمین «کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی» در لاهه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده آماده تکمیل روند نابودی سلاح‌های شیمیایی خود تا پاییز ۲۰۲۳ است.


بایدن: واشینگتن تا پاییز ۲۰۲۳ سلاح‌های شیمیایی خود را منهدم می‌کند