رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که رئیس‌جمهور این کشور اصول و قواعد انجام عملیات پهپادی در خارج از مرزها را تغییر داده است.

رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که رئیس‌جمهور این کشور اصول و قواعد انجام عملیات پهپادی در خارج از مرزها را تغییر داده است.


بایدن سیاست حملات پهپادی آمریکا را تغییر داد