دولت محافظه کار انگلیس در حالی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده که منتقدان به شدت از این رویکرد خشمگین بوده و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.

دولت محافظه کار انگلیس در حالی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده که منتقدان به شدت از این رویکرد خشمگین بوده و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.


بالا گرفتن انتقادها از سیاست‌ ضد مهاجرتی انگلیس