انزلی- سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان گفت: با وجود اینکه بازی امروز از حساسیت خاصی برخوردار نبود ولی داوران، بازی امروز را حساس تر کردند.

انزلی- سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان گفت: با وجود اینکه بازی امروز از حساسیت خاصی برخوردار نبود ولی داوران، بازی امروز را حساس تر کردند.


بازی امروز جذاب نبود/ داوران بازی را حساس کردند