سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که به دعوت رسمی رئیس جمهور سوریه در صدر هیاتی به این کشور سفر کرده بود بامداد جمعه ( ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) با استقبال محمدمخبر معاون اول و جمعی از وزرای دولت سیزدهم وارد فرودگاه مهرآباد شد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که به دعوت رسمی رئیس جمهور سوریه در صدر هیاتی به این کشور سفر کرده بود بامداد جمعه ( ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) با استقبال محمدمخبر معاون اول و جمعی از وزرای دولت سیزدهم وارد فرودگاه مهرآباد شد.


بازگشت رئیس جمهور از سوریه