بازرس ویژه رئیس‌جمهور: با کارسازی یکی از مسئولان وقت مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان اقدام شده است.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور: با کارسازی یکی از مسئولان وقت مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان اقدام شده است.


بازرسی ریاست جمهوری، واگذاری ۱۰۰ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان را تأیید کرد